TABU KUPA – Bujtor István Emlékverseny
Összevont cirkáló és 15-ös jolle ranglistaverseny
BALATONKENESE, 2020. AUGUSZTUS 22

RENDEZŐ SZERVEZET: TABU Sailing Team Vitorlás SE
Rövidítések

[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(a) szabályt.
[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság döntésétől függ, és akár a kizárásnál enyhébb is lehet.

1 - SZABÁLYOK

1.1 A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
1.1.1 A Vitorlázás Versenyszabályai 2017- 2020. évekre (továbbiakban RRS),
1.1.2 Az MVSZ 2020. évre kiadott Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata
1.1.3 A résztvevő osztályok osztályelőírásai (DP)
1.1.4 YS előnyszámítási előírások,
1.1.5 a jelen Versenykiírás, és a később kiadásra kerülő Versenyutasítás (továbbiakban VU). Ha a versenykiírás és a versenyutasítás között eltérés van a versenyutasítás tekintendő mérvadónak.

2 - HIRDETÉSEK [NP] [DP]

2.1 A hajók kötelezhetők a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetés viselésére.

3 - RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

3.1 A versenyre a 15-ös jolle,25-ös jolle, 22-es cirkáló, 30-as cirkáló, 40-es cirkáló, 50-es cirkáló, 70-es cirkáló, Dragon, Európa 30-as, Folkboat, Összevont cirkáló osztályba sorolt és az MVSZ nyilvántartásában szereplő és az Értékelési csoportokba sorolt hajóosztályok nevezhetnek.
3.2 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely legalább 50 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.

4 - NEVEZÉS

4.1 Lehetőség van online előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül. Azon nevezések, melyeket online véglegesítettek és a nevezési díjat kiegyenlítették, érvényesek.
4.2 Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha az alábbi nevezési időben és helyszínen, az előnevezettek részére elkülönített asztalnál:
• bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VIHAR rendszerben nem regisztrált összes irat,
• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.
4.3 Ellenkező esetben az érintett egység nevezése törlésre kerül.
4.4 Helyszíni nevezés és regisztráció augusztus 16-án, pénteken, 18:00-20:00 óráig és augusztus 17-én szombaton, 8:00-9:00 óráig a Kenese Marina-Port kikötőjének rendezvénysátrában (8174 Balatonkenese, Kikötő u 2-4.)
4.5 Lehetőség van a nevezési díjat banki átutalással rendezni az alábbi számlaszámra. A közlemény rovatban meg kell jelölni a nevezett hajó nevét és vitorlaszámát.
• Bank neve: Unicredit Bank
• Bankszámlaszám: 10918001-00000022-84150004
4.6 A nevezési díj 6.000 Ft/fő, a 2001. január elsején vagy az után születettek a nevezési díj felét fizetik.
4.7 A kifizetett nevezési díjat a Versenyrendezőségnek nem áll módjában visszafizetni.

5 - VERSENYPROGRAM

5.1 5.1 A versenyrendezőség egy túrafutam lebonyolítását tervezi. A figyelmeztetőjelzés tervezett ideje 2020. augusztus 22-én 9:55. A versenyrendezőség 5 perces rajteljárást alkalmaz.
5.2 5.2 A pálya teljesítésének limitideje 2020. augusztus 22-én 16:00. Ezen az időpontokig be nem érkezett hajókat a Versenyrendezőség »célba nem ért« – DNF – jelzéssel értékeli.

6 - VERSENYUTASÍTÁS

6.1 6.1 A Versenyutasítás elérhető 2020. augusztus 20-tól online az MVSz versenynaptárában.

7 - VERSENYPÁLYA

7.1 A versenyterület a Balatonkenese és Alsóörs előtti vízterület.

  • A pálya: Balatonkenese-Alsóörs- Balatonkenese
7.2 A pályajeleket jobb kéz felől kell kerülni.

8 - ÉRTÉKELÉS

8.1 8.1 Értékelésre kerül valamennyi önálló hajóosztály a befutási sorrendjük alapján a, illetve a 25-ös jolle, Folkboat és Összevont cirkáló osztályok saját előnyszám rendszerük alapján.
8.2 8.2 Az előnyszámokat használó osztályokban az értékelés alapját a verseny nevezése napján elérhető előnyszámok jelentik.

9 - RÁDIÓKAPCSOLAT

9.1 Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is érvényes. [DP]
9.2 9.2 A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt VHF rádión keresztül sugároz információkat a versenyzők részére. A csatorna számát a versenyutasítás tartalmazza.

10 - DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS

10.1 Az abszolút első helyezett hajó elnyeri A Tabu Vándor Kupát, melyet 2019-ben alapít a Tabu Sailing Team VSE.
10.2 10.2 Hajóosztályonként az első három hajó versenyzői éremdíjazásban részesülnek.
10.3 A díjak átadása Balatonkenesén, a verseny után szombaton történik a rendezvénysátorban. A díjakat fogadással egybekötve a verseny támogatóinak képviselői adják át.

11 - BIZTONSÁG

11.1 Ha a versenyen a szélerősség meghaladja a 10 csomót, minden versenyző köteles az egyéni úszóeszközt viselni, akár már a kikötőből való elindulástól kezdődően a verseny teljes időtartama alatt. Ez módosítja a 40. szabályt.
11.2 A versenyt feladó hajók kötelesek a Versenyrendezőséget a lehető leghamarabb értesíteni.
11.3 A hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás, vagy a Vízirendészet utasítása alapján a Versenyrendezőség jogosult a rajt halasztására, vagy akár a futam törlésére.

12 - MÉDIA

12.1 A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő ki- és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszódhatnak. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket –amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat – a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadikszemélynek.
12.2 Nevezők elfogadják, hogy a nevezés során a kikötőben működő biztonsági kamerák is felvételt készíthetnek róluk. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről, vagy kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.

13 - SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

13.1 A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló, vagy okozott személyi sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és a versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály –Döntés a versenyen való részvételről)
13.2 A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vitorlázik!

Jó szelet kíván a Versenyrendezőség!

h2o magazin 2013/5

Videó - TABU kupa, mozgássérültek hajóztatása, Videó - Tecon kupa, daganatos gyermekek vitorláztatása, Videó - h2o magazin 2013/5. adás